2012年9月22日星期六

Pembinaan planet dan alam semesta


Subjek yang diajar:Sains

Tajuk: Planet dan Alam semesta

Kelas:4K

Pembinaan  planet dan alam semesta ini merupakan sebahagian dari proses pembelajaran para pelajar dalam mata pelajaran sains Tahun Empat. Pembinaan planet dan alam semesta ini bertujuan untuk meningkatkan keupayaan intelektual dan pemikiran kreatif pelajar.
2 条评论: